De Dialoog leidraad helpt een inschatting te maken van de kansen en risico’s rond het starten van een dialoog.

Wanneer gebruik je de leidraad Dialoog?

“Doe mij een dialoog”. Communicatieprofessionals krijgen steeds vaker zo’n verzoek. Waar bestuurders 10 jaar geleden om een website vroegen, vragen ze nu om een dialoogtraject. Het voelt als het toverwoord in de horizontale netwerksamenleving waarin ‘participatie’ het antwoord lijkt te zijn op alle opgaven. Een dialoog biedt zeker kansen. Maar er zijn ook risico’s. De Dialoog leidraad helpt je die kansen en risico’s te verkennen zodat je een gedegen afweging kunt maken of de dialoog passend is voor jouw opgave.

Leidraad Dialoog

Open de Dialoog leidraad en bekijk de factoren die je in je afweging mee zou moeten nemen.

Hoe gebruik je de leidraad?

De Dialoog leidraad bestaat uit 5 vragen. Elk van de vragen is een belangrijk aspect bij de afweging of een dialoog past. Samen met beleidscollega’s of leden van het projectteam verken je de 5 vragen, in willekeurige volgorde. De 5 hoofdvragen worden verduidelijkt en concreet gemaakt met een aantal deelvragen. Achter elke hoofdvraag staan links naar andere modellen of methodieken die je kunnen helpen antwoorden te verkrijgen.

Bij elke vraag ontstaat een glijdende schaal: hoe meer naar de buitenring, hoe meer ruimte voor een dialoog en dus hoe meer kans op een succesvolle dialoog.

Let op: Deze leidraad kun je goed combineren met de methodieken uit Factor C. De uitkomst van het doorlopen van Factor C kan een dialoog zijn. Andersom kan ook een gesprek over dialoog aanleiding zijn voor een verdere verdieping of uitwerking met behulp van Factor C.

Hoe lees je de uitkomst?

Met de uitkomst van de vragen breng je kansen en risico’s rond het starten van een dialoog in kaart:  hoe meer je antwoord richting de buitenring is, hoe meer ruimte voor een dialoog en dus hoe meer kans op een dialoog die werkt. Het legt bloot wat je niet weet en maakt witte vlekken zichtbaar.

Let op: De uitkomst van de leidraad geeft geen eenduidige ‘nee’ of ‘ja’ op de vraag of je een dialoog moet starten, geeft geen garanties voor succes.