Communicatie tijdens coronacrisis

Communicatie speelt een belangrijke rol tijdens de coronacrisis. Op deze pagina hebben we informatie voor communicatieprofessionals bij elkaar gezet. 

Handreiking communicatieaanpak coronavirus

In de handreiking communicatieaanpak coronavirus staan onder meer:

  • Uitgangspunten voor communicatie zoals transparantie, het brengen van feiten, het aansluiten op gedrag en het gebruiken van begrijpelijke taal
  • Een overzicht van communicatiemiddelen van de Rijksoverheid
  • Adviezen voor woord- en beeldgebruik
  • Inzichten uit de gedragswetenschap
  • Handige links naar methodieken en meer informatie

De handreiking is door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) gemaakt voor communicatieprofessionals binnen en buiten de Rijksoverheid. 

Communicatiemiddelen

Op rijksoverheid.nl vind je een overzicht van communicatiemiddelen die je kunt gebruiken om te informeren over maatregelen. Van de campagne ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ staan er onder meer video’s, posters en digitale banners in verschillende talen. De middelen mogen door iedereen gebruikt worden, van veiligheidsregio’s en uitvoeringsorganisaties tot gemeentes en GGD’en.

Rijkshuisstijl voor coronacommunicatie

Op rijkshuisstijl.nl vind je basiselementen voor vorm en beeld die je kunt gebruiken voor communicatiemiddelen van de Rijksoverheid. Ze zorgen voor een eenduidige en herkenbare vormgeving. Denk aan (rechtenvrij) beeldmateriaal, kleuren en iconen.

Kennisdelen op community voor rijksambtenaren

Wil je ervaringen delen of vragen stellen aan communicatiecollega’s binnen de Rijksoverheid, ga dan naar de speciale coronagroep in de besloten community ons.communicatierijk.nl.

Methoden voor toepassen gedragskennis en omgaan met dilemma’s

Met communicatie kun je het gedrag van mensen veranderen. Om gedragskennis gestructureerd toe te passen in je communicatiestrategie, is het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI) ontwikkeld.

Burgers hebben eerder begrip voor beslissingen en maatregelen als de overheid open en actief communiceert over het waarom en de afwegingen die er toe doen. Dat is het idee achter de aanpak dilemmalogica.

Taal en spelling

In de handreiking communicatieaanpak coronavirus staan adviezen voor woordgebruik. Zorg in elk geval voor begrijpelijke taal door te schrijven op B1-niveau. Op rijksoverheid.nl vind je tips en materiaal voor communicatie in eenvoudige taal, zoals uitleg van maatregelen. Net als op de websites van Stichting Lezen en Schrijven en Steffie. Op rijksoverheid.nl vind je ook informatie in andere talen. Op onzetaal.nl vind je informatie over de correcte schrijfwijze van coronawoorden.

Organisatie crisiscommunicatie

De communicatie van de Rijksoverheid over corona wordt gecoördineerd vanuit de programmadirectie Communicatie COVID-19. De eerste maanden van de crisis had het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie die taak. Het NKC trok lessen uit deze periode, die te lezen zijn in de reflectie 'Alleen samen, COVID-19 beleefd door het NKC'. Een paar van de aanbevelingen:

  • Communicatiemensen moeten eerder betrokken worden om te beoordelen of voorgenomen maatregelen wel uit te leggen zijn.
  • Communicatie met laaggeletterden verdient meer aandacht.
  • Zorg voor een goede relatie met communicatiecollega's uit de regio.

Recente cijfers en informatie over coronacrisis

Voor recente cijfers over de verspreiding van het coronavirus ga je naar rivm.nl. Voor informatie over maatregelen en regelingen ga je naar rijksoverheid.nl.