Hoe werkt interne communicatie nou echt?

Interne communicatie wordt vaak gezien als een (strategisch) instrument. Als een middel waarmee je planmatig medewerkers informeert. Maar van nog groter belang bij verandertrajecten is het informele discours: de gesprekken onderling, tussendoor op de wandelgang, in de lunchpauzes of discussies op online fora. Medewerkers zoeken in die informele gesprekken samen naar duiding van complexe situaties. Zo proberen ze in gesprekken het verhaal voor zichzelf rond te krijgen.

Dat is de essentie van interne communicatie voor Erik Reijnders: het is een proces van gezamenlijke betekenisgeving. Hoe kun je die betekenissen beïnvloeden? En wat is de rol van de communicatieprofessional daarbij? "Informele communicatie is een cruciaal onderdeel van de interne communicatie", aldus Erik Reijnders.

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie over interne communicatie, waarop Erik Reijnders - al jaren werkzaam als zelfstandig communicatie- en organisatieadviseur - kwam spreken. Auteur is Renée Swart, kennisadviseur bij de Academie.