Vier strategieën voor gedragsverandering

Na de beleidsanalyse, doelbepaling en doelgroepanalyse volgt in het CASI-traject de keuze voor een strategie voor gedragsverandering. Voor meer informatie en voorbeelden zie de Handleiding CASI (bladzijde 28).

Emotioneren en laten associëren

Deze strategie is erop gericht om via communicatie in te spelen op en rekening te houden met associaties en emoties rond het gewenste gedrag. De strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers emoties en associaties, en gewoonten en automatismen. Met deze strategie kun je onder andere:

 • Emoties oproepen;
 • Op bestaande emoties inspelen: proberen effect van emoties die het gedrag in de weg zitten te verminderen door er een positieve emotie tegenover te zetten;
 • Nieuwe associaties bij het gedrag aanmaken;
 • Bestaande associaties versterken.

Sociaal beïnvloeden

Deze strategie is erop gericht om met communicatie de sociale omgeving en sociale processen te benutten om mensen te stimuleren om gedrag te veranderen. De strategie is gelinkt aan de gedragsbepaler sociale omgeving. Met deze strategie kun je onder andere:

 • Communiceren via de sociale omgeving;
 • Sociale normen communiceren;
 • Het gesprek op gang brengen.

Faciliteren en gedrag versterken

Deze strategie is erop gericht om de doelgroep te helpen het gewenste gedrag te vertonen en dat vervolgens te versterken. Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers kunnen, fysieke omgeving en intentie. Met deze strategie kun je onder andere:

 • Voorzieningen aanbieden om te helpen bij het gedrag;
 • Mensen ter plekke een duwtje in de rug (nudge) geven;
 • Concrete instructies communiceren die helpen bij het goede gedrag.

Motiveren

Deze strategie is erop gericht om met communicatie de interne motivatie van mensen te vergroten om hun gedrag te veranderen. Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers kennis, houding en zelfbeeld. Met deze strategie kun je onder andere:

 • Communiceren over voordelen, nadelen en risico’s;
 • Communicatie richten op houding en identiteit: inspelen op waarden, meningen en het beeld dat mensen van zichzelf hebben.