Vragenlijst gedragsbepalers CASI

De vragenlijst Gedragsbepalers CASI is bedoeld als hulpmiddel in de uitvoeringsfase van kwantitatief gedragsonderzoek en wordt ook gebruikt in de rijksbrede raamovereenkomst voor Kwantitatief communicatieonderzoek. De vragenlijst is ontwikkeld door Dienst Publiek en Communicatie in nauwe samenwerking met DVJ Insights.