Competentieprofielen

De Voorlichtingsraad (VoRa) heeft competentieprofielen opgesteld die uitdrukken wat er van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht.

Competenties en het Functiegebouw Rijk

Wat doet een redacteur in schaal 10? Of een speechschrijver in schaal 12? En hoe is dat anders dan een speechschrijver in schaal 13? Dankzij de competentieprofielen kunnen we in dezelfde taal over professionalisering en inzetbaarheid spreken. Uitgangspunt van de profielen is het Functiegebouw Rijk (FGR). De profielen beschrijven welk zichtbaar gedrag er verwacht wordt bij de competenties uit het FGR, zoals omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.

De competentieprofielen staan beschreven in het document Competenties van communicatieprofessionals.

Nieuw profiel woordvoerders

Voor de woordvoerders is inmiddels een update gemaakt in het profiel Woordvoerder van de toekomst.

Competenties en de 360-graden feedbackscan

Hoe zijn de competentieprofielen tot stand gekomen? De Academie voor Overheidscommunicatie sprak in verschillende sessies met professionals en hun leidinggevenden. Zij bleken het verrassend eens over wat we van onszelf en van elkaar verwachten. Het resultaat is een lijst met communicatiecompetenties voor verschillende communicatiefuncties bij het Rijk.

Op basis van deze competentiesets is een 360-graden feedbackscan ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in mogelijke ontwikkelrichtingen voor professionals.