6. De uitvoering

Bij de uitvoering van de strategie bedenk je ideeën voor mogelijke handelingsperspectieven, middelen en kanalen voor je communicatie en is er ruimte voor aanvullende ideeën voor je communicatieaanpak.

Handelingsperspectief

Zonder goed handelingsperspectief is het voor je doelgroep lastig om gedrag te veranderen. Een handelingsperspectief moet concreet, simpel en haalbaar zijn.

  • ‘Eet twee stuks fruit per dag’ is beter dan ‘Leef gezond’
  • ‘Doe je deur altijd op slot’ is beter dan ’Ga naar de website voor tips om een inbraak te voorkomen.’

Een 'implementatie intentie' als handelingsperspectief is sterk: je koppelt de handeling aan een concrete, specifieke situatie: ‘in situatie X doe ik Y’. Dit maakt het voor mensen makkelijker om de handeling uit te voeren.

  • Bijvoorbeeld: ‘Begin over condooms voordat je broek uit gaat’, ‘Neem elke dag je medicijnen in direct na het avondeten’.

Is er geen concreet, simpel en haalbaar handelingsperspectief? Faciliteer deze dan door zelf een nuttige voorziening te realiseren die mensen helpt het gewenste gedrag uit te voeren. Denk aan een tool, hulplijn, app, game of website. In je handelingsperspectief verwijs je dan naar deze voorziening.

Documenten

  • CASI-handleiding: vanaf pagina 31 staat het proces van de uitvoering beschreven
  • Werkblad 4 kun je gebruiken voor het beschrijven van de uitvoering
  • CASI-presentatie: na elke sessie kun je de opbrengst verwerken in een powerpoint. Die kun je makkelijk meenemen naar de volgende sessie.