1. De intake

De intake is de voorbereiding voor een CASI-traject. Je bespreekt met de mensen die het meest betrokken zijn waarvoor het CASI-traject wordt gestart en hoe het ingericht wordt. Een intake gaat vooral over het proces, maar ook deels over de inhoud.

In de intake bepaal je de gewenste opbrengst van het CASI-proces. Je stelt vast hoe het traject er uit gaat zien; je stelt een scenario vast. Ook bepaal je wie hierbij nodig zijn en waar iedereen voor verantwoordelijk is.

Checklist

 • Wat is het gedragsvraagstuk of beleidsprobleem?
 • Wat is het doel van de sessie? En welk product moet het opleveren?
 • Hoe geven we de sessies vorm?
 • Stakeholders: wie zijn de belangrijkste stakeholders?
 • Wat zijn de belangen en aandachtspunten van de stakeholders die betrokken worden bij CASI?
 • Wat is er feitelijk bekend over het gedrag? Is er bestaand onderzoek beschikbaar?
 • Is het mogelijk om een quick scan te doen over het onderwerp, bijvoorbeeld door een (social) media-analyse?

Opdracht

 • Als je wil dat deelnemers aan CASI-sessies zich voorbereiden en zich alvast inleven in de doelgroep, kan je ze vooraf een opdracht meegeven. Bespreek tijdens de intake wat een geschikte opdracht is en wanneer je deze geeft.

Mogelijke opdrachten:

 • Observeren: gaat het om zichtbaar gedrag van zichzelf of anderen? Je kan vragen of deelnemers een week lang goed observeren wat ze zien en tijdens de sessie terugkoppelen wat ze het meest is opgevallen.
 • Praten: vraag deelnemers om met één of meerdere mensen uit de doelgroep te praten over hun gedrag en tijdens de sessie terug te koppelen wat ze is bijgebleven.
 • Inlezen: stuur de deelnemers vooraf een samenvatting van belangrijke feiten en cijfers over het gedrag, voorbeelden van eerdere of andere communicatie over het onderwerp etc.

Documenten

 • CASI-handleiding: vanaf pagina 9 staat het proces van de intake beschreven
 • CASI-presentatie: na elke sessie kun je de opbrengst verwerken in een powerpoint. Die kun je makkelijk meenemen naar de volgende sessie.