3. Doelbepaling

Bij de doelbepaling vertaal je het beleidsdoel naar een concreet gedragsdoel voor communicatie. Dit kunnen er meerdere zijn. Als je een sessie organiseert met veel deelnemers, is het heel waardevol om een gedeeld gedragsdoel te formuleren.

In deze stap kies je de doelgroep, breng je huidig en gewenst gedrag in kaart en formuleer je een concreet gedragsdoel.

Huidig gedrag

 • Wat is het huidige gedrag?
 • Welke feiten en cijfers zijn er bekend over het gedrag?
 • In welke situatie vindt het gedrag vooral plaats (waar en wanneer)?

Keuze doelgroep

 • Wie vertonen het huidig gedrag?
 • Wie is de groep die gedrag moet veranderen?
 • Is deze groep te verdelen in segmenten?

Gewenst gedrag

 • Wat is het gewenste gedrag?
 • Gaat het om een eenmalige gedragsverandering of om een blijvende gedragsverandering?
 • Waar moet het gewenste gedrag plaatsvinden?
 • Wat is het kritieke moment waarop de doelgroep de keuze maakt om het gewenste gedrag te vertonen?

Gedragsdoel

 • Welk gedrag veroorzaakt de meeste schade/is het meest risicovol?
 • Waar valt de meeste winst te behalen?
 • Is het gewenst gedrag realistisch en haalbaar?
 • Welke groep staat het meest open voor gedragsverandering?
 • Is er een korte termijn doel en een lange termijn doel?

Documenten

 • CASI-handleiding: vanaf pagina 15 staat het proces van de doelbepaling beschreven
 • Werkblad 1 kun je gebruiken voor het vertalen van het beleidsdoel naar het gedragsdoel
 • CASI-presentatie: na elke sessie kun je de opbrengst verwerken in een powerpoint. Die kun je makkelijk meenemen naar de volgende sessie.