Interactieve pdf CASI proces

Het is complex om gedrag te veranderen met communicatie. Dit vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep en het benutten van inzichten uit de wetenschap. CASI biedt handvatten om op een gestructureerde manier te komen tot een communicatieplan, advies of briefing voor een communicatietraject dat moet bij dragen aan het oplossen van een gedragsvraagstuk. Deze interactieve pdf geeft meer inzicht in het doel en de opbrengst van een CASI-traject en de rollen en taken van deelnemers.