2. Beleidsanalyse

Tijdens de beleidsanalyse analyseer je met elkaar het beleid, de rol van communicatie en de betrokken stakeholders. Na deze stap is het helder wat het beleidsdoel is voor communicatie. Eventueel kun je de intake en beleidsanalyse in één afspraak doen met de meest betrokken mensen.

Vraagstuk

 • Wat is het gedragsvraagstuk of beleidsprobleem?
 • Wie vertonen het gedrag en wat weten we over deze mensen?

Beleidsdoelen

 • Wat is het beleidsdoel?
 • Is er een concrete beleidsdoelstelling of zijn er meerdere doelstellingen?

Beleidscontext

 • Welke van onderstaande beleidsinstrumenten wordt/worden ingezet en beïnvloeden het gedrag van de doelgroep?
 • Regelgeving (rechten en plichten)
 • Voorzieningen(beperkend en verruimend)
 • Geld (subsidies en/of heffingen)

Stakeholders

 • Neem de lijst van stakeholders over die je bij de intake hebt gemaakt en bespreek met de aanwezigen of er nog stakeholders ontbreken.
 • Welke stakeholders zijn er allemaal betrokken bij dit onderwerp met kennis over het onderwerp, gedrag van de doelgroepen en communicatie?
 • Welke rol hebben ze?
 • Zijn ze belangrijk voor de communicatie? Hoe worden ze betrokken? Hoe zijn ze inzetbaar?
 • Hoe vindt terugkoppeling aan de stakeholders plaats?

De rol van communicatie

 • Welke rol heeft communicatie bij het realiseren van het beleidsdoel?
 • Heeft communicatie, gezien de beleidscontext, een ondersteunende of centrale rol bij het veranderen van het gedrag van de doelgroep?
 • Wat wordt er al gecommuniceerd? Wat zijn de huidige middelen en maatregelen die ingezet worden?
 • Wat is er in het verleden al gecommuniceerd over dit onderwerp?

Factor C

Factor C is een manier van werken die helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Dit kan ook van pas komen bij een beleidsanalyse. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt word.

Lees meer over Factor C

Documenten

 • CASI-handleiding: vanaf pagina 11 staat het proces van de beleidsanalyse beschreven
 • CASI-presentatie: na elke sessie kun je de opbrengst verwerken in een powerpoint. Die kun je makkelijk meenemen naar de volgende sessie.