Een campagne-effectonderzoek kijkt naar bereik, waardering, boodschapoverdracht en effecten van campagnes. Je krijgt door dit onderzoek inzicht in de effectiviteit van de campagne. Kan de doelgroep zich de campagne herinneren en is de boodschap goed overgekomen? Heeft de campagne gezorgd voor een verandering in houding en gedrag bij de doelgroep? Dit zijn vragen die in een campagne-effectonderzoek aan de orde komen.  

Soorten campagne-effectonderzoek

Voor iedere campagne vindt een apart onderzoek plaats, waarbij de onderzoeksmethode aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet. Er zijn 2 methoden van campagne-effectonderzoek. Volledig campagne-effectonderzoek en beperkt campagne-effectonderzoek.

Het campagne-effectonderzoek maakt gebruik van online vragenlijsten bij een representatieve steekproef van de doelgroep van de campagne.

Volledig campagne-effectonderzoek

Om veranderingen rond kennis, houding en gedrag (effecten) vast te kunnen stellen, zijn er verschillende onderzoeksmomenten. Een meting voor de start van de campagne en 2 metingen aan het einde van de campagneperiode. Dit zijn een nameting en panelmeting.

De nameting is een onafhankelijke ('verse') steekproef. De panelmeting wordt uitgevoerd onder dezelfde respondenten als in de voormeting. Zo is goed vast te stellen of de waargenomen verschuivingen toe te rekenen zijn aan de campagne. Of dat deze het gevolg zijn van andere factoren.

Beperkt campagne-effectonderzoek

Beperkt campagne-effectonderzoek bestaat uit 1 meting gericht op de communicatieve werking van de campagne. Verder worden enkele vragen gesteld over effecten van de campagne op basis van zelfgerapporteerd gedrag.