Binnen de Rijksoverheid is de afdeling Campagnemanagement van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) expertisecentrum op het gebied van campagnes. Ook doet DPC onderzoek naar de campagne-effectiviteit.

Campagnemanagement

De campagnemanagers van DPC adviseren de departementen en voeren de campagnes op verzoek uit. DPC begeleidt dan het gehele campagnetraject: van advies over de strategie en de uitvoering tot en met de evaluatie. Binnen en buiten DPC vervult Campagnemanagement een loketfunctie. Intern bestaat deze uit het verbinden en aansturen van specialisten op het gebied van online en  (campagne)onderzoek. Extern zorgt Campagnemanagement voor het aansturen van reclame/communicatie- en mediabureaus, het geven van advies over de campagnestrategie, het maken van briefings, het begeleiden van producties en de financiële administratie.  DPC heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van campagnes en gedragsbeïnvloeding en blijft vernieuwen op dit gebied.

Campagne-effectonderzoek

Samen met cluster Communicatieonderzoek van DPC wordt er per campagne een onderzoeksaanpak op maat gemaakt. Daarbij zijn veel mogelijkheden, zoals een vooronderzoek, strategietoets, concept- en/of pretest. Campagne-effectonderzoek is verplicht voor campagnes met een mediabudget vanaf € 150.000. Voor de inzet van online kanalen is ook kwalitatief onderzoek mogelijk.

DPC levert via campagne-effectonderzoek een bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van overheidscampagnes. Naast onderzoek en advies voor afzonderlijke campagnes richt het onderzoeksprogramma zich op de overkoepelende opbouw van kennis over de werking van overheidscampagnes. Doel is het afleggen van verantwoording aan de Tweede Kamer over campagnes van de Rijksoverheid met een mediabudget vanaf € 150.000. Door middel van jaarevaluaties en het bevorderen van een professionele en doelmatige campagnevoering bij de overheid.

Media

Om doelen te bereiken, kunnen verschillende mediatypen worden ingezet. Radio, televisie, online mediaruimte, advertenties in dagbladen, buitenreclame, enzovoort. Dit is afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp. De middelen moeten passen bij de fase en het onderwerp en communicatiedoel en moeten natuurlijk vooral de doelgroep bereiken. DPC kan helpen om de juiste mediumtype(n) en timing te bepalen voor een effectieve en efficiënte campagne.

De Rijksoverheid is zelf een kleine zendgemachtigde. Zo is er op de publieke omroepen zendtijd beschikbaar voor campagnespots van de Rijksoverheid. Daarnaast koopt DPC aanvullend zendtijd in bij de commerciële omroepen. Ieder jaar is kunnen er maximaal 20 campagnes op televisie gevoerd worden.

Aanmelden campagnes

Alle campagnes met een mediabudget van € 150.000 of meer, die onder verantwoordelijkheid van een ministerie worden gevoerd, moeten aangemeld worden. Dit geldt ook voor de campagnes van diensten of agentschappen die onder de ministeries. Deze campagnes moeten via het ‘Aanmeldformulier Campagne Rijksoverheid’ digitaal worden aangemeld.

Zie ook