Binnen de Rijksoverheid begeleidt en optimaliseert de afdeling Campagnemanagement van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) campagnes. Ook doet DPC onderzoek naar de campagne-effectiviteit.

De afspraak binnen de Rijksoverheid is dat voor campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid de dienstverlening van Campagnemanagement en het uitvoeren van effectonderzoek verplicht is. Ministeries die een campagne willen voeren zonder zendtijd van de Rijksoverheid kunnen ook bij Campagnemanagement terecht voor begeleiding en advies. Afspraken hierover staan in het Uitgangspuntendocument Campagnes. DPC heeft daarvoor campagnemanagers in dienst. En specialisten op het gebied van media, onderzoek, online advies en audiovisuele producties.

Campagnemanagement

De campagnemanagers van DPC adviseren de departementen en voeren de campagnes uit in samenwerking met de opdrachtgever. DPC begeleidt het gehele campagnetraject: van advies over de strategie en de uitvoering tot en met de evaluatie. Binnen en buiten DPC vervult Campagnemanagement een loketfunctie. Intern bestaat deze uit het verbinden en aansturen van specialisten op het gebied van online advies, media-advies, (campagne)onderzoek en audiovisueel en productietechnisch advies. Extern zorgt Campagnemanagement voor de koppeling van de reclame/communicatie en mediabureaus aan opdrachtgevers en de aansturing van deze bureaus. DPC heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van massamediale campagnes en gedragsbeïnvloeding en blijft vernieuwen op dit gebied.

Campagne-effectonderzoek

Samen met cluster Communicatieonderzoek van DPC wordt er per campagne een onderzoeksaanpak op maat gemaakt. Daarbij zijn veel mogelijkheden, zoals een vooronderzoek, strategietoets, concept- en/of pretest. Campagne-effectonderzoek is verplicht voor campagnes met een mediabudget vanaf € 150.000. Voor de inzet van online kanalen is ook kwalitatief onderzoek mogelijk.

DPC levert via campagne-effectonderzoek een bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van overheidscampagnes. Naast onderzoek en advies voor afzonderlijke campagnes richt het onderzoeksprogramma zich op de overkoepelende opbouw van kennis over de werking van overheidscampagnes. Doel is het afleggen van verantwoording aan de Tweede Kamer over campagnes van de Rijksoverheid met een mediabudget vanaf € 150.000. Door middel van jaarevaluaties en het bevorderen van een professionele en doelmatige campagnevoering bij de overheid.

Zendtijd van de Rijksoverheid

De zendtijd van de Rijksoverheid is een krachtig en bewezen communicatiemiddel van de Rijksoverheid. Met een ‘op maat’ te maken pakket aan radio- en tv-zendtijd met (1 of meerdere) spotjes van 30 seconden is het mogelijk om in korte tijd een brede doelgroep te bereiken. De Publieke Omroep stelt een deel van de programmazendtijd gratis beschikbaar. Daarnaast koopt DPC aanvullend zendtijd in bij de commerciële omroepen. In nauwe samenwerking met het cluster Media van DPC wordt de totale begeleiding en optimalisatie van de zendtijd geregeld. Ieder jaar is er zendtijd van de Rijkoverheid voor maximaal 20 campagnes.

Aanmelden campagnes

Alle campagnes met een mediabudget van € 150.000 of meer, die onder verantwoordelijkheid van een ministerie worden gevoerd, moeten aangemeld worden. Dit geldt ook voor de campagnes van diensten of agentschappen die onder de ministeries. Deze campagnes moeten via het ‘Aanmeldformulier Campagne Rijksoverheid’ digitaal worden aangemeld.

Zie ook