Apps

We hebben onze telefoon vrijwel altijd bij ons en checken het apparaat om de minuut. Om onze mail te lezen, een tweet te plaatsen, een Whatsapp te versturen, een route te checken of muziek te luisteren. De dienstverlening van de Rijksoverheid moet daar natuurlijk op aansluiten, maar wanneer kies je voor een website die op alle apparaten goed te zien is (responsive), en wanneer kies je voor een app?

Een app zou een ‘probleem’ van de gebruiker moeten oplossen. Als je een brede doelgroep hebt, dan moet je voor veel platforms afzonderlijk iets ontwikkelen. Ieder besturingssysteem heeft een eigen doelgroep en vraagt dus een eigen benadering. Als je een goede app wilt, kun je die niet zomaar één-op-één kopiëren van iOS naar Android.

Bedenk ook dat mensen wel veel tijd besteden aan apps, maar met name aan de tien populairste apps. Als jouw doelgroep jou daartussen wil zien, ontwikkel dan een app. Als je verwacht dat jouw dienst niet top of mind is bij je doelgroep, ligt de keuze voor een website meer voor de hand.

Voordelen van een app

 • Ideaal bij een trouwe doelgroep, voor dagelijks gebruik.
 • Kan informatie opslaan, zodat men niet per se online hoeft te zijn.
 • Zichtbaar en vindbaar in de appstore.
 • Werkt intuïtief en heeft een groot gebruiksgemak.

Voordelen van een responsive website

 • Een ideale plek om te ‘landen’ vanuit mail of social media.
 • Handig als het gaat om informatie te tonen.
 • Geschikt voor elk toestel.
 • Niet per se updates nodig.

Een aantal factoren en omstandigheden maken het logisch om een app te maken. Denk aan kleine(re) doelgroepen die voor een groot deel hetzelfde apparaat gebruiken. Zo kregen de leden van de Eerste Kamer een iPad uitgereikt, waarvoor speciale apps zijn ontwikkeld. Hiermee worden zo kopieer- en koerierskosten uitgespaard.

7 zinvolle vragen

Onderstaande vragen helpen om te bepalen of je beter kiest voor een app of een responsive website:

 1. Bereik je met de app een doelgroep die je anders niet zou bereiken?
 2. Moet jouw app ontwikkeld worden voor alle gangbare toestellen of kun je volstaan met één platform (Apple/Android)?
 3. Is jouw app uniek?
 4. Gaat de gebruiker de app regelmatig raadplegen?
 5. Biedt jouw app toegevoegde waarde op een website?
 6. Wil je de app inzetten voor gebruik zonder internetverbinding?
 7. Kun je het resultaat van de relatief hoge ontwikkelkosten meetbaar maken?

DUO koos voor geen app

De Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW (DUO) heeft een jonge doelgroep: studenten. Niet zo vreemd dus dat toen er bij de taakstelling in 2010 bezuinigd moest worden op de klantcontacten, DUO de stap durfde te zetten om hun dienstverlening online, en vooral mobiel te organiseren.

Walter Bakker, teamleider User Experience Team van DUO: “We maakten een quickscan waaruit bleek dat het mobiele verkeer op de site fors was toegenomen en de trends wezen naar meer groei van mobiel internetverkeer. Ook factoren als direct en kort gebruik, en de mogelijkheden gebruik te maken van locatie en context, deden ons besluiten een pilot te starten voor de DUO-app.”

Ondanks de positieve reacties op de app heeft DUO uiteindelijk niet gekozen om de app in te gebruik te nemen. De doorslaggevende factor voor de keuze voor een responsive website was het aanpassen van de content voor alle mogelijke toestellen. Het was te tijdrovend en kostbaar om voor alle apparaat specifieke updates door te voeren. Bakker: “Door de grootte en de diversiteit van de doelgroep worden er zoveel verschillende toestellen gebruikt, dat het niet lukt om die goed te ondersteunen.”

Website DUO

Amerikaanse app verbindt stratenmakers en overheid

De ‘Street Bump’-app uit Boston is een mooi voorbeeld van een overheidsapp die de functionaliteiten van een smartphone optimaal gebruikt. De app, actief geladen in de mobiele telefoon die in de auto meereist, registreert door de beweging van het apparaat automatisch gaten in het wegdek en geeft deze door aan het zogenaamde digitale stratenplan.

De marktpartners - die een contract zijn aangegaan met de overheid - lezen dit stratenplan en dichten de gaten zonder tussenkomst van de overheid. Is het gat gedicht, dan krijgt de burger daarvan onmiddellijk bericht. In twee jaar tijd zijn er 27.000 registraties van gaten in het wegdek gerapporteerd.

De Rijksoverheid in appstores

Mobiele applicaties voor smartphones en tablets die voor organisaties van de Rijksoverheid worden gemaakt, worden vaak onder de naam van de bouwer in de appstore opgenomen. De leveranciers lijken zo afzender of eigenaar van communicatie door de Rijksoverheid. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) treedt op als beheerder van de ‘Rijksoverheid’-accounts voor mobiele applicaties en verleent de leveranciers van opdrachtgevers binnen het Rijk (tijdelijke) toegangsrechten om applicaties te kunnen publiceren en beheren.

Wil je een app laten opnemenof migreren naar het account van de Rijksoverheid, neem dan contact op het DPC door een e-mail te sturen aan mobileapp@minaz.nl of te bellen met 070-356 43 68.