Module Professioneel Omgevingsmanagement

Communicatie in het hart van de maatschappelijke opgave. Hoe doe jij dat?

Dat oplossingen vanuit de Rijksoverheid breed draagvlak moeten hebben staat buiten kijf. De dynamiek in de samenleving zorgt ervoor dat dat steeds lastiger is. Want wie betrek je? Hoe informeer je? Hoe ga je de dialoog aan? Met wie stem je af? En hoe hoor je andere geluiden en breng je de nuance in het verhaal? Steeds vaker, vooral bij grote complexe vraagstukken, maakt de Rijksoverheid deel uit van netwerken en steeds vaker gaat de overheid in gesprek met belanghebbenden, stakeholders, partners etc. Communicatie kan hierin een cruciale rol spelen. Hoe? Daar gaat deze module over.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Een meer omgevingsgerichte manier van werken vraagt om een intensievere rol, inzet en aanpak van de directie Communicatie; zowel naar binnen gericht: met de organisatie als naar buiten toe: met de samenleving. Het vraagt een andere invulling van jouw competenties. Deze driedaagse training geeft je meer inzicht in de rol van de overheid in de netwerksamenleving. Je krijgt handvatten die je helpen om het gesprek met de omgeving aan te gaan, de verschillende zienswijzen, belangen op tafel te krijgen, de gesprekken te analyseren en de informatie te vertalen naar een omgevingsbewuste communicatiestrategie.

Voor wie
Voor senior (online) adviseurs en woordvoerders die hun (beleids)collega’s adviseren en ondersteunen bij gesprekken met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers en de analyse daarvan (indicatie vanaf schaal 12). Kennis van en ervaring met de factor C is een vereiste.

Wanneer
Data volgen binnenkort

Waar
Den Haag

Kosten
€ 1.995,-

Studiebelasting
3 dagen training + 1 dagdeel voorbereiding (leeswerk). Indien gewenst een terugkomsessie voor de deelnemers

Docenten
We verbinden theoretische inzichten uit bestuurskunde en communicatiewetenschappen aan praktijkvoorbeelden van de overheid en koppelen dit aan factor C. De docenten hebben ervaring in het organiseren van interactieve processen. Je krijgt naast theorie ook praktische handvatten en tips om met de omgeving in dialoog te gaan.

Na afloop van de training

  • ben je op de hoogte van de laatste inzichten over het begrip ‘omgevingsmanagement’ en de veranderende rol van de Rijksoverheid in de netwerksamenleving;
  • ben je een volwaardig en kritisch sparringpartner van je (beleids)collega’s die gesprekken voeren met maatschappelijke partners en betrokken burgers (competentie overtuigingskracht);
  • kun je verbanden leggen vanuit verschillende perspectieven die door belanghebbenden, politiek en samenleving zijn ingebracht (competentie analyseren);
  • begrijp je en pak je jouw rol in complexe netwerkverbanden (competentie netwerken)
  • weet je hoe je in moet spelen op de motivatie en belangen van betrokkenen; aan tafel en in het beleidsdomein (competentie organisatiesensitiviteit).

Inschrijven
Je kunt je voor deze module aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Beschrijving van de module

Thema’s en issues lijken soms ineens op te komen of groot te worden. Maar vaak sluimert het onderwerp al een tijdje. Op zo’n moment kun je als communicatieprofessional het verschil maken door te zorgen dat de omgevingsanalyse al klaar ligt. Om goed in kaart te hebben wie de belangrijke spelers zijn en een totaaloverzicht te hebben welke zienswijzen, zorgen, belangen en standpunten er zijn in politiek, media en maatschappij.

Door in gesprek te gaan met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers, hoor je wat er werkelijk speelt, welke zorgen betrokken hebben en welke belangen er echt toe doen. De beleid- en communicatiekeuzes die daarop volgen zijn van grote invloed op het verdere verloop van het traject: voor de relaties met de betrokkenen, het draagvlak in de samenleving, de reputatie van de organisatie, etc.

De vraag is of we op een goede manier het gesprek aangaan met de buitenwereld. Spreken we de juiste mensen? Gaan we naast de bekende stakeholders ook in gesprek met andere, soms nog onbekende partijen? Luisteren we goed genoeg naar wat er gezegd wordt? Gaan we voldoende op zoek naar de zorgen, de waarden en/of de belangen van de andere partij(en)? En wanneer voeren we die gesprekken? Aan het begin, tijdens of aan het eind van het beleidsproces of continu? Ook hoeveel ruimte er is om de uitkomsten van de dialoog in te passen is van belang, want je wil niets beloven wat je niet waar kunt maken. Tot slot is het noodzakelijk om de beleidsopgave te vertalen naar het vraagstuk of pijnpunt dat in de samenleving aan de orde is.

Dit alles gaat verder dan een analyse van (social) media. Die geluiden kan je immers eenvoudig boven tafel krijgen of krijg je automatisch in je schoot geworpen via Kamervragen of (politieke) debatten. Maar hoe kom je in contact met andere meningen en mensen? Denk aan mensen uit het (stille) midden zoals Bart Brandsma in zijn denkkader over polarisatie beschrijft. Deze mensen laten zich (nog) niet horen in het publieke debat. Juist die geluiden heb je nodig voor professioneel omgevingsmanagement.

Alles wat je in de gesprekken hoort moet worden vertaald naar een goede analyse van het maatschappelijk probleem en mogelijke oplossingen. Voor het beleid en voor de communicatiestrategie is het van groot belang. Door dit goed te doen, maak je het verschil voor je (beleids)collega’s en help je hen verder.

Formulier Module Professioneel Omgevingsmanagement 18 november, 2 en 9 december 2019

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *