Module Professioneel Omgevingsmanagement

De dynamiek en hectiek in de huidige samenleving zorgen ervoor dat het draagvlak voor oplossingen steeds lastiger te krijgen is. Want wie betrek je? Hoe informeer je? Hoe ga je de dialoog aan? Met wie stem je af? En hoe zorg je dat je andere geluiden meeweegt en breng je de nuance in het verhaal? Steeds vaker, vooral bij grote complexe vraagstukken, maakt de Rijksoverheid deel uit van netwerken en steeds vaker gaat de overheid in gesprek met belanghebbenden, stakeholders, partners et cetera. Communicatie kan hierin een cruciale, zelfs doorslaggevende rol spelen.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

Voor alle (online) adviseurs en woordvoerders die hun (beleids)collega’s adviseren en ondersteunen bij gesprekken met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers en de analyse daarvan (indicatie vanaf schaal 12). Kennis van en ervaring met Factor C is een pré.

Wanneer

De training bestaat uit 3 trainingsdagen:

  • maandag 15 april
  • maandag 27 mei
  • maandag 17 juni

Waar

Deze training vindt plaats op een centrale locatie in Den Haag.

Kosten

1.750 euro

Beschrijving van de module

Een meer omgevingsgerichte manier van werken vraagt om een intensievere rol, inzet en aanpak van alle communicatieprofessionals. Zowel naar de eigen organisatie gericht als naar de samenleving. Het vraagt een andere invulling van jouw competenties. Deze driedaagse training geeft je vanuit theorie en praktijk meer inzicht in de rol van de overheid in de netwerksamenleving. Je krijgt handvatten die je helpen om het gesprek met de omgeving aan te gaan, de verschillende zienswijzen, belangen op tafel te krijgen, de gesprekken te analyseren en de informatie te vertalen naar een omgevingsbewuste communicatiestrategie.

Met werkvormen die geïnspireerd zijn op appreciative inquiry, pas je de voorafgaand besproken patronen en inzichten toe op voorbeelden uit de praktijk of eigen casuïstiek. Andere thema’s en modellen die in de training worden behandeld, zijn onder meer de principes van Strategisch Omgevingsmanagement, Mutual Gains Approach en Canvas omgevingsmanagement.

Omdat omgevingsmanagement bovenal mensenwerk is, wordt ook stilgestaan bij de eigen voorkeursstijl van verbinden en overtuigen en wat dit betekent voor het effectief inzetten van je vaardigheden.

Na afloop van de training

  • ben je op de hoogte van de laatste inzichten over het begrip ‘omgevingsmanagement’ en de veranderende rol van de Rijksoverheid in de netwerksamenleving
  • heb je handvatten aangereikt gekregen om volwaardige en kritische sparringpartners van (beleids)collega’s te zijn die gesprekken voeren met maatschappelijke partners en betrokken burgers (competentie overtuigingskracht)
  • kun je verbanden leggen vanuit verschillende perspectieven die door belanghebbenden, politiek en samenleving zijn ingebracht (competentie analyseren)
  • begrijp je hoe je jouw rol in complexe netwerkverbanden kunt pakken (competentie netwerken)
  • weet je hoe je in moet spelen op de motivatie en belangen van betrokkenen; aan tafel en in het beleidsdomein (competentie organisatiesensitiviteit).

Trainer

Pim Nijssen is de (hoofd)trainer van deze opleiding. Hij is partner bij TwynstraGudde en geeft leiding aan het Team Samenwerken. Met dit team helpen zij organisaties, samenwerkingsverbanden en professionals samenwerkingsvaardiger te worden.

Naast Pim zullen er nog enkele gastprekers acte de présence geven gedurende de 3 trainingsdagen. Zij zullen vanuit hun eigen specialisme ingaan op enkele relevante onderwerpen. Denk hierbij aan social design en systemisch werken.

Studiebelasting

3 volledige dagen + 1 dagdeel voorbereiding (leeswerk) + huiswerk tussen de sessies door. 

Inschrijven

Je kan je aanmelden voor deze Module door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Alleen inschrijfformulieren met inkoopnummer worden in behandeling genomen. Neem contact op met de Academie (academie@minaz.nl) als je hulp nodig hebt.

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding voor een training bij de Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)