Module Professioneel Omgevingsmanagement

De dynamiek in de samenleving zorgt ervoor dat het draagvlak voor oplossingen lastig te krijgen is. Want wie betrek je? Hoe informeer je? Hoe ga je de dialoog aan? Met wie stem je af? En hoe hoor je andere geluiden en breng je de nuance in het verhaal? Steeds vaker, vooral bij grote complexe vraagstukken, maakt de Rijksoverheid deel uit van netwerken en steeds vaker gaat de overheid in gesprek met belanghebbenden, stakeholders, partners etc. Communicatie kan hierin een cruciale rol spelen. 

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Een meer omgevingsgerichte manier van werken vraagt om een intensievere rol, inzet en aanpak van de directie Communicatie; zowel naar binnen gericht: met de organisatie als naar buiten toe: met de samenleving. Het vraagt een andere invulling van jouw competenties. Deze driedaagse training geeft je meer inzicht in de rol van de overheid in de netwerksamenleving. Je krijgt handvatten die je helpen om het gesprek met de omgeving aan te gaan, de verschillende zienswijzen, belangen op tafel te krijgen, de gesprekken te analyseren en de informatie te vertalen naar een omgevingsbewuste communicatiestrategie.

Voor wie
Voor senior (online) adviseurs en woordvoerders die hun (beleids)collega’s adviseren en ondersteunen bij gesprekken met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers en de analyse daarvan (indicatie vanaf schaal 12). Kennis van en ervaring met Factor C is een vereiste.

Beschrijving van de module

Thema’s en issues lijken soms ineens op te komen of groot te worden. Maar vaak sluimert het onderwerp al een tijdje. Op zo’n moment kun je als communicatieprofessional het verschil maken door te zorgen dat de omgevingsanalyse al klaar ligt. Om goed in kaart te hebben wie de belangrijke spelers zijn en een totaaloverzicht te hebben welke zienswijzen, zorgen, belangen en standpunten er zijn in politiek, media en maatschappij.

Door in gesprek te gaan met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers, hoor je wat er werkelijk speelt, welke zorgen betrokken hebben en welke belangen er echt toe doen. De beleid- en communicatiekeuzes die daarop volgen zijn van grote invloed op het verdere verloop van het traject: voor de relaties met de betrokkenen, het draagvlak in de samenleving, de reputatie van de organisatie, etc.

De vraag is of we op een goede manier het gesprek aangaan met de buitenwereld. Spreken we de juiste mensen? Gaan we naast de bekende stakeholders ook in gesprek met andere, soms nog onbekende partijen? Luisteren we goed genoeg naar wat er gezegd wordt? Gaan we voldoende op zoek naar de zorgen, de waarden en/of de belangen van de andere partij(en)? En wanneer voeren we die gesprekken? Aan het begin, tijdens of aan het eind van het beleidsproces of continu? Ook hoeveel ruimte er is om de uitkomsten van de dialoog in te passen is van belang, want je wil niets beloven wat je niet waar kunt maken. Tot slot is het noodzakelijk om de beleidsopgave te vertalen naar het vraagstuk of pijnpunt dat in de samenleving aan de orde is.

Dit alles gaat verder dan een analyse van (social) media. Die geluiden kan je immers eenvoudig boven tafel krijgen of krijg je automatisch in je schoot geworpen via Kamervragen of (politieke) debatten. Maar hoe kom je in contact met andere meningen en mensen? Denk aan mensen uit het (stille) midden zoals Bart Brandsma in zijn denkkader over polarisatie beschrijft. Deze mensen laten zich (nog) niet horen in het publieke debat. Juist die geluiden heb je nodig voor professioneel omgevingsmanagement.

Alles wat je in de gesprekken hoort moet worden vertaald naar een goede analyse van het maatschappelijk probleem en mogelijke oplossingen. Voor het beleid en voor de communicatiestrategie is het van groot belang. Door dit goed te doen, maak je het verschil voor je (beleids)collega’s en help je hen verder.

Wanneer

Binnenkort verschijnen hier de data voor de aankomende groep. Wil je dat we je op de hoogte houden van nieuwe data? Stuur dan een mail naar academie@minaz.nl

Waar
Op locatie in Den Haag, als er geen beperende maatregelen gelden.

Kosten
€ 2.000,-

Studiebelasting
Zes  dagdelen + 1 dagdeel voorbereiding (leeswerk) + incidenteel huiswerk tussen de sessies door. 

Docenten
We verbinden theoretische inzichten uit bestuurskunde en communicatiewetenschappen aan praktijkvoorbeelden van de overheid en koppelen dit aan Factor C. De docenten hebben ervaring in het organiseren van interactieve processen. Je krijgt naast theorie ook praktische handvatten en tips om met de omgeving in dialoog te gaan.

Na afloop van de training

  • Ben je op de hoogte van de verschillende organisatiemodellen en heb je daardoor beter zicht op de omgeving. Zo ben je een volwaardig en kritisch sparringpartner van (beleids)collega’s die gesprekken voeren met maatschappelijke partners en betrokken burgers (competentie overtuigingskracht);
  • Kun je de type opgave van jouw organisatie definiëren en herkennen (competentie analyseren) en begrijp je en pak je jouw rol in complexe netwerkverbanden (competentie netwerken);
  • Ben je op de hoogte van de laatste inzichten over het begrip ‘omgevingsmanagement’ en de veranderende rol van de Rijksoverheid in de netwerksamenleving. Om zo verbanden te kunnen leggen vanuit verschillende perspectieven die door belanghebbenden, politiek en samenleving zijn ingebracht (competentie analyseren);
  • Weet je hoe je in moet spelen op de motivatie en belangen van betrokkenen; aan tafel en in het beleidsdomein (competentie organisatiesensitiviteit).

Inschrijven
Je kunt je voor deze module aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Alleen inschrijfformulieren met inkoopnummer worden in behandeling genomen. Neem contact op met de Academie (academie@minaz.nl) als je hulp nodig hebt op dit punt.

Algemene voorwaarden
Op de aanmelding bij een training bij de Academie voor Overheidscommunicatie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Die zijn hier te lezen.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)