Dag aan de slag 'Bouw een Message house'

Een boodschap die staat als een huis

Hoe kom je tot een heldere boodschap die raakt? En hoe zorg je dat deze communicatielijn gebruikt wordt, ook als er veel verschillende partijen bij een project betrokken zijn? Bouw samen een message house!

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
Voor communicatieadviseurs, speechschrijvers en woordvoerders, die samen met hun (beleids)collega’s of stakeholders een boodschap willen maken.

Wanneer
10 oktober 2019 (VOL)

Waar
Den Haag

Kosten
€ 300,-

Studiebelasting
1 dag

Thema's
Een message house geeft in één oogopslag overzicht over hoofdboodschap, deelboodschappen en onderbouwing, en helpt een lijn in de communicatie te brengen. Kern van de aanpak is dat je deze boodschap samen maakt, vanuit het perspectief van de doelgroep. Zo bevorder je ook dat alle betrokkenen de boodschap gaan gebruiken in hun communicatie.

Tijdens deze dag ga je oefenen met de methodiek om te komen tot een message house. We doen dit in twee stappen. Allereerst doorlopen we de aanpak waarmee jij als communicatieprofessional een team faciliteert in het bepalen van de kernelementen voor een boodschap (message box). Daarna construeren we het message house zelf, waarbij we stilstaan bij o.a. onderbouwing en woordkeuze.

Docent
De trainers zijn kennisadviseur bij de Academie voor Overheidscommunicatie.

Bijzonderheden
Er is gelegenheid voor het aandragen van een onderwerp, dat we tijdens de trainingsdag als oefenmateriaal gebruiken. Het message house is onderdeel van de vernieuwde Factor C aanpak.

Na afloop van de training

  • beschik je over een aanpak voor een werksessie om te komen tot de kernelementen van een boodschap (message box)
  • heb je geoefend met het faciliteren van (stappen in) een werksessie
  • beschik je over een methodiek/template voor het opstellen van een messagehouse
  • heb je geoefend met het vinden van de juiste woorden die de doelgroep raken
  • heb je voorbeelden van message houses die je op weg kunnen helpen

Inschrijven
Je kunt je voor deze Dag aan de slag inschrijven door onderstaand formulier in te vullen.

Formulier Dag aan de slag 'Bouw een Message house'

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *