Toegankelijkheidsverklaring

De Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Communicatierijk die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Communicatierijk te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Publiek en Communicatie is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

De Dienst Publiek en Communicatie verklaart dat de website Communicatierijk nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver de Dienst Publiek en Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Communicatierijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 16-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Dienst Publiek en Communicatie, Erik den Hoedt (Directeur Dienst Publiek en Communicatie).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren we u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Communicatierijk nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt

Afwijkingen

 1. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Koppen onder video's zijn niet aangegeven als koppen in de code.
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Bezoekers die de koppen niet kunnen zien, krijgen geen goed beeld van de structuur van de pagina.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Koppen worden aangepast naar koppen in de code.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 2. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Er zijn invoervelden gevonden waar veelgevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid velden automatisch goed in te vullen.
  • gevolg: User Agents, zoals browsers en screenreaders, kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Leverancier verzoeken autocomplete toe te voegen aan de formulieren en veldnamen zo aanpassen dat user agents die tijdelijk kunnen gebruiken om velden beter automatisch aan te vullen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 3. 1.4.10 (= SC uit 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA])
  • Bij inzoomen komt informatie buiten beeld te staan die alleen nog bereikt kan worden als er op twee manier gescrold wordt (horizontaal en verticaal).
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Bij inzoomen is het lastig sommige content te bereiken.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Stylesheet van de site meer relatieve afstanden laten gebruiken in plaats van absolute.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 4. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Er is een te laag contrast gevonden bij een icoon, knop, radio button, checkbox of invoerveld.
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Slechtzienden kunnen sommige elementen niet goed onderscheiden.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Elementen meer contrast geven.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 5. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Sommige content is niet meer zichtbaar als afstanden tussen letters en regelhoogte worden vergroot.
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Als bezoekers een eigen stylesheet gebruiken om de leesbaarheid te vergroten kunnen ze content missen.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Stylesheet van de site meer relatieve afstanden laten gebruiken in plaats van absolute.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 6. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • De achterliggende code is hier en daar niet correct geschreven.
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Risico dat user agents, zoals browsers en screenreaders, de content niet goed tonen.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Correcte HTML toepassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Voor technische afwijkingen op het gebied van toegankelijkheid verwijzen we daarom naar de onderzoeksresultaten van Rijksoverheid.nl, een site op PRO die daar jaarlijks op getoetst wordt.