De Rijksoverheid kent vele richtlijnen voor websites. Omdat deze regelgeving van verschillende afzenders komt proberen wij hier een overzicht te bieden.
Naast verplichte richtlijnen en dienstverlening, hebben we ook aanbevolen richtlijnen en dienstverlening opgenomen.

Verplichte richtlijnen

Dit zijn de richtlijnen die een wettelijke of andere bindende basis hebben:

Verplichte dienstverlening

De dienstverleningen die een wettelijke of andere bindende basis hebben:

Aanbevolen richtlijnen

Richtlijnen die geen wettelijke of andere bindende basis hebben, maar wel een bewezen nut hebben. (meestal omdat het Platform Rijksoverheid Online deze toepast):

Aanbevolen dienstverlening

Dienstverleningen die geen wettelijke of andere bindende basis hebben, maar wel een bewezen nut hebben. (meestal omdat het Platform Rijksoverheid Online hier gebruik van maakt of ze aanbiedt):

Branchespecifieke verplichte richtlijnen

 • Aquo-standaarden
 • EML_NL
 • e-Portfolio
 • NL_LOM
 • IFC
 • SIKB
 • SKOS
 • StUF
 • VISI
 • WDO
 • XBRL en Dimensions

Samenwerkingsverbanden

De Rijksoverheid kent samenwerkingsverbanden op het gebied van online media. Gericht op kennisoverdracht, beleidsvorming of samenwerking.

Beleid

Binnen de Rijksoverheid zijn er altijd verschillende programma's, projecten en initiatieven bezig die invloed hebben op haar websites en online communicatie. Wij houden deze zo zorgvuldig mogelijk bij.

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.