VoRa-jaarprogramma 2021

In het jaarprogramma beschrijft de Voorlichtingsraad (VoRa) de plannen en ambities voor 2021. De VoRa is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overlegorgaan over communicatie van de Rijksoverheid.