VoRa-jaarprogramma 2020

Jaarprogramma van de Voorlichtingsraad (VoRa) met de prioriteiten voor 2020. De VoRa is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overlegorgaan over communicatie van de Rijksoverheid.