Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015

In 2015 zijn in totaal vijftien campagnes met zendtijd Rijksoverheid op televisie en radio gevoerd. Het aantal campagnes blijft daarmee ruim binnen het door de Voorlichtingsraad vastgestelde en aan de Tweede Kamer toegezegde maximum van twintig campagnes met televisiezendtijd per jaar. Naast de campagnes met zendtijd Rijksoverheid zijn in 2015 elf campagnes zonder zendtijd Rijksoverheid aangemeld met een mediabudget van € 150.000,- of meer. Campagnes zonder zendtijd Rijksoverheid richten zich in veel gevallen op kleinere, specifieke doelgroepen.

In deze Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd over door de Rijksoverheid in 2015 gevoerde campagnes met een mediabudget van € 150.000,- of meer. Deze samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen in 2015 en ontwikkelingen in vergelijking met voorgaande jaren.

De campagnes zijn voor een breed publiek relevant en passen bij de prioriteiten van het kabinetsbeleid. De campagnes worden hier vooraf op getoetst. De onderwerpen waarover campagne wordt gevoerd zijn divers en over de meeste onderwerpen wordt al langer campagne gevoerd.