De vragenlijst voorbij

Hoe betrek je je doelgroep meer bij het onderzoek, vanuit de eigen context? Welke nieuwe probleemstellingen zien we dan ontstaan? Wat betekent het nu echt, als de informatieontvanger centraal staat? Kun je je doelgroep beter leren kennen als je hen van dichtbij meemaakt, in hun eigen omgeving en in gesprek met hun eigen sociale netwerk? Wat gebeurt er als je de vragenlijst achterwege laat? Geven de inzichten die je op die manier opdoet ook betere handvatten voor communicatie met je doelgroep? Deze vragen stonden centraal op de Innovatieparade 2016.

De vragenlijst voorbij

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de Innovatieparade Communicatieonderzoek op 7 april 2016. De Innovatieparade is een jaarlijkse bijeenkomst die tot doel heeft te informeren over en te inspireren tot het gebruik van nieuwe methoden van onderzoek. Communicatiecollega’s en onderzoeksadviseurs van de Rijksoverheid, onderzoekers bij de onderzoeksbureaus en wetenschappers delen hun ervaringen en expertise. De Innovatieagenda is leidend voor de inhoud van de bijeenkomst. Dit jaar vond de parade voor de vierde keer plaats. Initiatoren zijn onderzoeksadviseurs van Dienst Publiek en Communicatie. Auteur van dit artikel is Marjolein Mars, redacteur bij DPC.