Facebookhandleiding Buitenlandse Zaken

Het bijzondere van sociale media is de mogelijkheid tot interactie en direct contact. Op een laagdrempelige manier kun je mensen snel informeren of naar ze luisteren, met ze praten, en een relatie met ze aangaan. Dit is een andere manier van communiceren dan BZ tot nu toe heeft gedaan. Sociale media bieden kansen, uitdagingen, maar ook leermomenten. Om zelf aan de slag te gaan, heb je ook inspiratie, goede voorbeelden en praktische handleidingen nodig. Vandaar deze Facebookhandleiding.

Facebook is het meest gebruikte sociale mediakanaal wereldwijd met bijna 1,28 miljard gebruikers. Ook BZ is veelvuldig aanwezig op Facebook, met rond de 128 pagina’s van ambassades, Consulaten-Generaal, Permanente Vertegenwoordigingen, directies en projecten. Deze handleiding is vooral bedoeld om de gebruiker wegwijs te maken in de terminologie en de opzet van Facebook. De handleiding legt uit wat Facebook is, hoe je een fanpagina aanmaakt en waarvoor je Facebook kunt inzetten binnen een post of voor een directie. En wijst daarnaast op BZ-specifieke elementen, die op een Facebookpagina aanwezig moeten zijn. Denk daarbij aan de paginatitel, de URL en het gebruik van de Rijkshuisstijl, tabs en disclaimer.