‘We willen dicht op de huid van de doelgroep zitten'

Weten hoe verschillende doelgroepen denken, praten, hoe ze keuzes maken en door hun omgeving beïnvloed worden. Dit was het uitgangspunt van drie pilots die communicatieonderzoekers van de Rijksoverheid organiseerden. Samen met onderzoeksbureaus en wetenschappers onderzochten ze de sociale context van onder meer studenten, inwoners van achterstandswijken en leerlingen die voor een studiekeuze staan. Via verschillende innovatieve methoden kwamen de onderzoekers dicht op de huid van de doelgroepen. Hoe hebben ze dit aangepakt? En hoe kunnen onderzoekers ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten ingezet worden in communicatie en beleid?

Meer informatie

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de Innovatieparade op 5 maart 2015. In deze bijeenkomst deelde Dienst Publiek en Communicatie de resultaten van pilots binnen de Innovatieagenda Communicatieonderzoek. In de Innovatieagenda, die drie jaar geleden van start ging, verkennen onderzoekers bij de Rijksoverheid nieuwe vragen en nieuwe onderzoeksmethoden, in samenwerking met wetenschappers en onderzoeksbureaus. Auteur is Anouk Monté, redacteur bij Dienst Publiek en Communicatie (ministerie van Algemene Zaken).