Wat is wijsheid?

We weten veel. We weten hoe mensen zich gedragen in het verkeer, waar ze hun informatie zoeken, wanneer ze hun aangifte invullen – maar het blijkt niet eenvoudig hier altijd goed gebruik van te maken. De vraag is: hoe pas je alle kennis toe? Waarom landen informatie en inzichten over de 'buitenwereld' vaak lastig in organisaties als de Rijksoverheid? En wat kan de communicatieprofessional bij de Rijksoverheid daarin betekenen?

Congres over overheidscommunicatie

Dit artikel kwam tot stand n.a.v. het congres van de Academie voor Overheidscommunicatie op 20 november 2014: Wat is Wijsheid? Sprekers waren Kim Putters (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Marius Buiting (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Tijdens het congres hebben we de inzichten en wijsheden van Putters en Buiting aangevuld met de ervaringen van een aantal communicatiecollega’s bij de Rijksoverheid. Hoe zijn zij omgegaan met de spanning die de verbinding tussen binnen- en buitenwereld bij de totstandkoming en uitvoering van beleid kan opleveren?

Auteurs van het artikel zijn Jan Willem Schouw en Paulijn de Bruijne, beiden werkzaam bij de Academie voor Overheidscommunicatie.