Informatie op maat

'Een overheid die 24/7 proactief behulpzaam is en aansluit bij behoeften van burgers'. Dat is de ambitie in het project 'Informatie op maat' in het Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie 2014. Het project valt binnen de pijler 'Behulpzame overheid'. Het gaat dus om een overheid die dicht op de samenleving staat.

Wat betekent dit voor de informatievoorziening? Iedereen, persoonlijk en/of professioneel, moet in staat worden gesteld om zelfstandig keuzes en beslissingen te kunnen maken. Bij het maken van die keuzes hebben verschillende partijen en informatiebronnen een beïnvloedende rol. De overheid dient daar met haar informatievoorziening op aan te sluiten. Bij 'Informatie op maat' is er dus sprake van een ander perspectief waarbij de behoeften, vraag en context van de individuele ontvanger centraal staan en bepalend zijn voor het vormgeven van de informatievoorziening.

Dit onderzoeksrapport vormt de basis voor een nieuwe, samenhangende visie op 'Informatie op maat'. Hierin zijn inzichten uit literatuur, van experts en burgers samengebracht en wordt de richting bepaald voor de ontwikkeling van de overheidsinformatie van de toekomst.