De ambtenaar als 'frontlijnwerker'

De afgelopen tien, twaalf jaar zijn we bedolven onder een stapel rapporten en studies. Feitelijk wijzen ze bijna allemaal in dezelfde richting: wil 'de' overheid relevant zijn in de samenleving, dan zal ze meer in contact moeten treden met de gewone Nederlander. Dat is lastig, maar het kan wel, ziet bestuurskundige Ton Baetens. Mits ambtenaren de ruimte krijgen om als 'frontlijnwerkers' zichtbaar en transparant te gaan samenwerken met actieve burgers.

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het congres Rijksoverheid zkt. partner over 'de netwerkende overheid', dat de Academie voor Overheidscommunicatie in 2012 organiseerde.