'De basis voor het succes was het ontbreken van structuur'

De Koninklijke Landmacht (KL) wil dat zo veel mogelijk KL-materieel gereed is om in te zetten bij oefeningen en daadwerkelijke missies. En dat voor de laagst mogelijke kosten. De landmacht en de industrie onderkennen dat zij elkaar daarbij nodig hebben. Om een verdieping in de samenwerking tussen landmacht en industrie te bereiken is daarom op initiatief van commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, het Land Maintenance Initiative (LMI) gestart.

Het LMI wil een transparant en daadkrachtig partnerschap worden, in staat om in te spelen op een continu veranderende omgeving. Zo kan een zo hoog mogelijke inzetbaarheid van landsystemen tegen zo laag mogelijke kosten worden behaald.

Dit artikel gaat in op de vraag hoe de Koninklijke Landmacht samen met de defensie-industrie werkt aan een wereldwijd inzetbare landmacht. Auteur is Niels Krijger, senior communicatieadviseur bij Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen van de Koninklijke Landmacht.

Het werd geschreven naar aanleiding van het congres Rijksoverheid zkt. Partner over 'de netwerkende overheid', dat de Academie voor Overheidscommunicatie in 2012 organiseerde.