Laat je niet framen!

Iedereen maakt gebruik van frames. Of je je er bewust van bent of niet: je kijkt naar de werkelijkheid door frames. Een frame is een bepaalde manier van kijken, een interpretatie van de wereld. Framing is een overtuigingstechniek, waarbij je woorden kiest die - impliciet - aspecten van een situatie of probleem uitlichten. Anders dan bij het gebruik van argumenten als overtuigingsmiddel, gaat het bij framing vooral om de associaties die woorden oproepen. Framing kennen we vooral uit de reclame en de politiek. Door jouw boodschap slim te framen, stuur je de luisteraar in de richting van de door jouw gewenste interpretatie. En zorg je ervoor dat jouw frame het debat of de discussie domineert.

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie over framing. Auteur is Angélique van Drunen, senior communicatieadvsieur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.