'Niet alleen het resultaat telt'

Over de noodzaak van communicatie in beleid.

Minder beleid en meer resultaat – dat lijkt het motto in Den Haag. Maar pas op voor sturen op resultaat, zonder aandacht voor het proces. Dan gaat het mis. Het betrekken van de maatschappij bij de beleidsformulering is voorwaarde voor een effectieve uitvoering. Dat vraagt nieuwsgierige en bescheiden ambtenaren met inzicht in de mogelijkheden van communicatie.

Zegt Jacq Wallage in dit artikel in Platform 4.