Platform 3 Andere media, nieuwe kanalen!?

Het medialandschap is de afgelopen decennia fors veranderd. Steeds meer informatie vindt via steeds meer kanalen haar weg naar de maatschappij. De burger reageert door rigoureus te selecteren.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen stelt Platform de vraag: wat moet de overheid doen om in contact te blijven met de maatschappij?