Onderzoeksparade 2022

Aanmelden Onderzoeksparade 6 oktober 2022

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden gebruikt voor administratie voor de bijeenkomst (Onderzoeksparade).

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de bijeenkomst vernietigen we binnen een maand de persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *