Evaluatie 23 juni 2022

Evaluatie Mediawebinar 23 juni

Het media webinar vond ik relevant?( *)
Er was voldoende ruimte voor vragen en interactie?( *)