Evaluatie 23 juni 2022

Evaluatie Mediawebinar 23 juni

Het media webinar vond ik relevant?(verplicht)
Er was voldoende ruimte voor vragen en interactie?(verplicht)