Evaluatie 23 juni 2022

Evaluatie Mediawebinar 23 juni

Het media webinar vond ik relevant? *
Er was voldoende ruimte voor vragen en interactie? *