Evaluatie mediabijeenkomst 27 januari 2022

Evaluatie

Op welk scherm heeft u deelgenomen? *
Het media webinar vond ik relevant? *
Het moment op de dag (tussen 13 en 14 uur) was goed gekozen? *
Er was voldoende ruimte voor vragen en inter-actie? *