Evaluatie mediabijeenkomst 27 januari 2022

Evaluatie

Op welk scherm heeft u deelgenomen?(verplicht)
Het media webinar vond ik relevant?(verplicht)
Het moment op de dag (tussen 13 en 14 uur) was goed gekozen?(verplicht)
Er was voldoende ruimte voor vragen en inter-actie?(verplicht)