Aanmelden voor mediawebinar 27 januari 2022

DPC Media bijeenkomst 27 januari 2022

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de DPC media bijeenkomst te administreren, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn de bijeenkomstregistratie te doen

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden gebruikt voor deelnemersadministratie.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de bijeenkomst vernietigen we binnen een maand de persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *