Evaluatieformulier dealen met dilemma's

Evaluatieformulier kennissessie ‘Dealen met dilemma’s’

Deze kennissessie vond ik nuttig. *
Wat vond je van de duur van de sessie? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw mailadres om uw respons op de korte vragenlijst over de DPC media bijeenkomst indien nodig beter te begrijpen of om contact met u op te kunnen nemen. Na twee maanden wordt de respons vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, in het kader van de mediadienstverlening. U bent een Nadere Opdrachtgever voor deze mediadienstverlening. Als u dit niet op prijs stelt kunt u zich afmelden voor deze wijze van informatieverstrekking en uitwisseling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden gebruikt voor de evaluatie van de mediabijeenkomst. We hebben binnen twee maanden een rapportje gemaakt over de respons op de korte vragenlijst zonder persoonsgegevens. Dit rapportje bewaren we maximaal vijf jaar.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de bijeenkomst vernietigen we binnen drie maanden de persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *