Evaluatie vaktraining voor communicatieadviseurs

Het is voor ons heel belangrijk dat de deelnemers van Academieactiviteiten het evaluatieformulier invullen. We halen hier enorm veel input op om ons aanbod aan te passen en te verbeteren. Veel dank alvast voor het invullen!

Evaluatie vaktraining voor communicatieadviseurs okt. 2020

Wat is je oordeel over de aanpak van de docent, Carolien Schoenmakers? *
Wat is je oordeel over de aanpak van de trainingsacteurs die op dag 2 in het programma zaten? *
Wat is je oordeel over de aanpak van Marjolijn van Goethem, de gastspreker over woordvoering, die op dag 3 in het programma zat? *
Wat vind je van de opzet van de training en de gebruikte werkvormen? *
Hoe vond je het gebruik van Zoom? *
Hoe beoordeel je de organisatie/begeleiding van de Academie voor Overheidscommunicatie? *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We vragen geen persoonsgegevens.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Gegevens worden gevraagd om een bijeenkomst te evalueren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Ze worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en verantwoording voor de ADR

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tbv verantwoording. Maar zijn verder geen persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *