Evaluatie webinar Wetenschapscommunicatie

Het is voor ons heel belangrijk dat de deelnemers van Academieactiviteiten het evaluatieformulier invullen. Naast de verantwoording naar de ADR halen we enorm veel input op om ons aanbod aan te passen en verbeteren.

Alvast dank voor je medewerking!

Webinar wetenschapscommunicatie

field_hint

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We vragen geen persoonsgegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Gegevens worden gevraagd om een bijeenkomst te evalueren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Ze worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en verantwoording voor de ADR

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tbv verantwoording. Maar zijn verder geen persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring