Evaluatie Introductiecursus communicatie bij de Rijksoverheid

Het is voor ons heel belangrijk dat de deelnemers van Academieactiviteiten het evaluatieformulier invullen. Naast de verantwoording naar de ADR halen we enorm veel input op om ons aanbod aan te passen en verbeteren.

Alvast dank voor je medewerking!

Evaluatie introductiecursus 2020

3. Wat is je oordeel over de aanpak vanTonco Modderman (politiek bestuurlijke context)?
4. Wat is je oordeel over de aanpak van Rene Sertons en Angélique van Drunen (Uitgangspunten Overheidscommunicatie)?
5. Wat is je oordeel over de aanpak van Atty Eriksdottir Benedikz (Factor C)?
6. Wat vind je van de gehanteerde werkvormen/methoden?
7. Wat vind je ervan dat de training volledig digitaal verzorgd is?
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring