Evaluatie vaktraining ervaren redacteuren november 2020

We willen je vragen onderstaand evaluatieformulier in te vullen. Dit is voor ons erg belangrijk. Het is de manier waarop we de training voor volgende deelnemers kunnen verbeteren!

ALvast dank!

Evaluatie vaktraining voor ervaren redacteuren nov 2020

Wat is je oordeel over de aanpak van de docenten, Wiep Hamstra en Henk Boeschoten ? *
Wat vind je van de opzet van de training en de gebruikte werkvormen? *
Hoe vond je het gebruik van Zoom? *
Hoe beoordeel je de organisatie/begeleiding van de Academie voor Overheidscommunicatie? *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We vragen geen persoonsgegevens.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Gegevens worden gevraagd om een bijeenkomst te evalueren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Ze worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en verantwoording voor de ADR

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tbv verantwoording. Maar zijn verder geen persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *