Evaluatie visuele communicatie

Hartelijk dank voor het invullen van de evaluatie.

Vriendelijke groet van de Academie voor Overheidscommunicatie

Evaluatie module visuele communicatie najaar 2020

Wat is je oordeel over de bijdrage van de verbindend docent, Joost de Wert? *
Wat is je oordeel over de bijdrage van Lyonne van Gaalen, voor de programmaonderdelen ‘praktijk van het Rijk’ *
Wat is je oordeel over de bijdrage van Ilse Wolf, gastdocent fotografie? *
Wat is je oordeel over de bijdrage van Karin Schwandt, gastdocent infographics? *
Wat is je oordeel over de bijdrage van Jenny van den Broeke, gastdocent film/video? *
Wat vond je van de opzet met zes middagen? *
Hoe vond je het gebruik van Zoom? *
Hoe beoordeel je de organisatie/begeleiding van de Academie voor Overheidscommunicatie? *
avg-nl

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Gegevens worden gevraagd om een bijeenkomst te evalueren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Ze worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening en verantwoording voor de ADR

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tbv verantwoording. Maar zijn verder geen persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *