Evaluatie Aan de slag met webanalyse

Evaluatie aan de slag met webanalyse

field_hint

field_hint

3. Wat is je oordeel over de aanpak van de docent? *

field_hint

4. Wat vind je van de gehanteerde werkvorm? (video’s op community en afsluitend webinar) Heeft het gewerkt voor Webanalyse? *
5. Hoe beoordeel je de organisatie en de begeleiding door Dienst Publiek en Communicatie? *