CASI: het vernieuwde Communicatie Activatie Strategie Instrument

Met behulp van communicatie kan je het gedrag van mensen beïnvloeden. Maar hoe kom je tot een goede strategie? De sociale wetenschap geeft steeds meer inzichten in gedragsverandering. Om deze inzichten in de praktijk toe te passen, is CASI ontwikkeld. Het instrument helpt communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid om effectief te adviseren over gedragsverandering met communicatie. CASI heeft een update gekregen.

vernieuwde CASI

Uitgangspunten

Nieuwe inzichten en aanbevelingen uit de wetenschap zijn verwerkt en dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

Hou altijd rekening met het onbewuste in je communicatie. Het impulsieve, onbewuste systeem wat gedrag aanstuurt werkt namelijk altijd.

Geef voorrang aan sociaal beïnvloeden. Het gedrag van mensen wordt sterk beïnvloed door hun sociale omgeving. Het is goed om hier met communicatie op in te spelen.

Geef voorrang aan emotioneren en laten associëren. Mensen laten zich vaak leiden door emoties en associaties en baseren hun keuzes meer op gevoel dan ratio. Hou hier rekening mee in je communicatie.

Zorg altijd voor een concreet en haalbaar handelingsperspectief dat mensen helpt om het gewenste gedrag ook daadwerkelijk uit te voeren.

Proces

Daarnaast is het CASI-proces aangepast. Er is nu meer aandacht voor de inleving in doelgroepen, de strategieën voor gedragsverandering zijn anders ingedeeld en er is meer aandacht voor de uitvoering van de strategie die uiteindelijk wordt gekozen.

En was CASI voorheen vooral gekoppeld aan campagnes, de vernieuwde CASI is breder toepasbaar voor communicatievraagstukken waar communicatie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een gedragsprobleem.

CASI staat nu dan ook voor Communicatie Activatie Strategie Instrument. Wil je een communicatieplan, advies of briefing maken? Gebruik CASI dan bij het ontwikkelen van je strategie.