'We deliver facts in a field of emotion"

“Speechschrijvers en andere professionals die van het schrijven hun vak hebben gemaakt produceren vaak stukken die niemand wil lezen. En waar niemand echt in geïnteresseerd is. Bovendien is de kwaliteit van de meeste toespraken door leiders domweg een verspilling van tijd, een belasting voor een welwillend publiek, en een openbare vertoning van onbekwaamheid.”

Boude uitspraken van Mike Long, freelance speechschrijver en stand up comedian. In een workshop, georganiseerd door het leernetwerk speechschrijvers ‘t Doode Paerdt samen met de Academie voor Overheidscommunicatie, behandelde hij achtergrond en ingrediënten van het speechschrijven. “We deliver facts in a field of emotion”, is zijn lijfspreuk. Werner Zonderop, communicatieadviseur bij de IND, Ministerie van Veiligheid en Justitie, schreef een artikel naar aanleiding van de bijeenkomst.

Zie ook