Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015

In 2015 heeft de Rijksoverheid in totaal 26 campagnes gevoerd met een mediabudget van € 150.000 of meer. Het publiek waardeert de campagnes in 2015 gemiddeld met een 7,3. Dit zijn twee bevindingen uit de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015. Op Verantwoordingsdag - altijd op de derde woensdag in mei - heeft premier Rutte de Jaarevaluatie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Enkele trends

In 2015 zijn er 15 campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid gevoerd. In deze campagnes zien we een toename van de bestedingen aan radio. Binnen de online media-inzet zijn grote verschuivingen zichtbaar. De dalende trend van mediabestedingen aan online display advertenties (onder andere banners op internet) zet zich verder door. De bestedingen aan online video (voorloopfilmpjes op bijvoorbeeld YouTube) zijn juist toegenomen. Daarnaast wordt de afname van online display gecompenseerd door inzet op social media. De resultaten van de campagnes met zendtijd Rijksoverheid zijn over het algemeen bevredigend en liggen in lijn met voorgaande jaren.

Hieronder lichten we een campagne uit.

ONderweg ben ik OFFline

Onderweg je mobiel op stil

De campagne 'ONderweg ben ik OFFline' van het ministerie van IenM vraagt aandacht voor de gevaren van social media tijdens het autorijden. Dat sociale media gebruiken tijdens het autorijden gevaarlijk is, weet bijna iedereen. En de meeste mensen vinden ook dat ze eigenlijk hun berichten niet zouden moeten checken. Maar velen reageren toch bijna automatisch op het geluid van een binnenkomend bericht als ze achter het stuur zitten. In dat vaak onbewuste gedrag moet verandering komen. De campagne ONderweg ben ik OFFline laat het gewenste gedrag zien: de sociale norm dat onderweg even niet bereikbaar zijn oké is. Veel mensen vinden dat ook, maar gedragen zich er nog niet naar. Er wordt een eenvoudig handelingsperspectief geboden: zet vóór vertrek je mobiel op stil.'

Evaluatie

De campagne is goed gewaardeerd. De norm dat social media en verkeer niet samen gaan wordt door het overgrote deel van de doelgroep onderschreven. Een meerderheid weet passende maatregelen te noemen om het gebruik van social media tijdens het rijden te voorkomen. Ongeveer de helft geeft aan bereid te zijn om het gecommuniceerde handelingsperspectief (telefoon op stil zetten) uit te voeren. Na de campagne is 75% bekend met de slogan ‘ONderweg ben ik OFFline’. De ruime meerderheid van 87% onderschrijft de norm dat je geen social media moet gebruiken tijdens het autorijden. Het aandeel dat het eens is met de campagneboodschap ‘ONderweg ben ik OFFline’ stijgt tijden de campagneperiode van 85% naar 90%. Ook een ruime meerderheid (68%) staat positief tegenover het handelingsperspectief ‘de telefoon op stil zetten’. De campagne 'ONderweg ben ik OFFline' ontving kort geleden een SAN Accent.